Όροι & Προϋποθέσεις Fischer – Campaign Activation

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Fischer - Campaign Activation»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1.1.Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, με ΑΦΜ 094000362, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, αριθ. ΓΕΜΗ 251401000 (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας της που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://members.fischerbeer.gr/contest/campaignactivation, (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»), ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (εφεξής «Διαγωνισμός») με τίτλο «Fischer- Athens Open Air Film Festival».

1.2.Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία SOHOSQUARE, που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, στην οδό Τ. Καβαλιεράτου 7 (στο εξής η «Διαφημιστική»).

1.3.Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 3 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Παναγιώτα Τσίτσα, Χαριλάου Τρικούπη 7, Αθήνα, τηλ. 210 3820368 και έχουν αναρτηθεί στο microsite http://members.fischerbeer.gr/terms . Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με επιμέλεια και έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.

1.4.Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1.5.Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπό της, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

1.6.Σε όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό επισημαίνεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και παράλληλα συστήνεται να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ στις παρακάτω περιπτώσεις:

i. Από άτομα κάτω των 18 ετών,

ii. Από εγκυμονούσες ή θηλάζουσες,

iii. Πριν και κατά την οδήγηση,

iv. Κατά τη διάρκεια θεραπευτικής ή φαρμακευτικής αγωγής ή εάν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα υγείας.

1.7.Παράλληλα, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια και υπεύθυνα και δεν θα πρέπει η κατανάλωση να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μονάδες αλκοόλ κατά μέγιστο, όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.).

2.Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1.Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους.

2.2.Κάθε Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος ή να εγγραφεί ως μέλος στο Πρόγραμμα Fischer Presents Members, συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά στοιχεία που τους ζητούνται στη φόρμα εγγραφής μέλους «ΕΓΓΡΑΦΗ» (https://members.fischerbeer.gr/user/register) ήτοι όνομα, επώνυμο, email, κωδικό πρόσβασης, επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και ημερομηνία γέννησης. Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή στο Πρόγραμμα θα βρείτε εδώ http://members.fischerbeer.gr/terms .

2.3.Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής, γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) , (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.4.Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

3.1.O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων και θα διαρκέσει από τις 28/08/2023 και ώρα 11:00 π.μ.(τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως τις 11/09/2023και ώρα 11:00 π.μ.(τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

3.2.Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/ πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

3.3.Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

4.1.Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος ή να εγγραφεί ως μέλος στο Πρόγραμμα Fischer Presents Members, συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά στοιχεία που τους ζητούνται στη φόρμα εγγραφής μέλους «ΕΓΓΡΑΦΗ» (https://members.fischerbeer.gr/user/register) ήτοι όνομα, επώνυμο, email, κωδικό πρόσβασης, επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και ημερομηνία γέννησης. Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή στο Πρόγραμμα θα βρείτε εδώ http://members.fischerbeer.gr/terms .

4.2.Επιπρόσθετα, για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό ο Συμμετέχων θα πρέπει να επιλέξει την απάντηση που επιθυμεί στις τρεις (3) παρακάτω ερωτήσεις:

Τι μέρα είναι σήμερα;

Τι μήνα γεννήθηκες;

Ποιο είναι το αρχικό γράμμα του ονόματός σου;

Στη συνέχεια ο Συμμετέχων θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του κάνοντας «κλικ» στην επιλογή «ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ». Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδεχθούν τους όρους του Διαγωνισμού επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι αποδοχής, προκειμένου η συμμετοχή τους να καταχωρηθεί. Με την ολοκλήρωση της απάντησης, η συμμετοχή επιβεβαιώνεται αυτόματα και ο Συμμετέχων λαμβάνει επιβεβαιωτικό μήνυμα στην οθόνη του.

4.3.Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 3,4 των παρόντων Όρων, υποβάλλοντας έως μία (1) συμμετοχή.

4.4.Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Fischer Presents Members, η ορθή απάντηση της ερώτησης του όρου 4.2, η επιλογή «ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ» και αποδοχή των παρόντων όρων από το μέλος συνιστά μία (1) δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο κάθε νικητής θα κερδίζει μόνο ένα (1) δώρο.

4.5.Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

5. Έγκυρη Συμμετοχή

5.1.Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα (εφεξής τα «Δώρα») έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

5.2.Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους.

Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να ακυρώσουν οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6. Δώρα:

6.1.Τα Δώρα του Διαγωνισμού, ορίζονται στη σελίδα της Διοργανώτριας https://members.fischerbeer.gr/contest/campaignactivation.
Ειδικότερα, πρόκειται για:

· Δέκα (10) κιβώτια μπίρες Fischer και δέκα (10) εξάδες ποτήρια Fischer

· Πέντε (5) Polaroid Cameras

· Δύο (2) Gift Cards από την SKY express αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ.

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Συγκεκριμένα, τα δώρα του παρόντος Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται από τους/τις νικητές/τριες σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα ή σε πρόσωπα με τα οποία υπάρχει οποιοσδήποτε βαθμός συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου καθώς και σε φιλικά προς αυτούς/ες πρόσωπα.

7.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού :

7.1.Κάθε έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές, και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διαφημιστικής για το χρονικό διάστημα της Διάρκειας του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 3.

7.2.Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση βάσει του ηλεκτρονικού προγράμματος της ενέργειας, στα γραφεία της Διαφημιστικής, η οποία θα λάβει χώρα στις 14/09/2023 και ώρα 16.00μ.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα ορισθεί από την Διαφημιστική σε συνεργασία με την Διοργανώτρια. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) τακτικοί νικητές και είκοσι (20) επιλαχόντες για τα δώρα «Δέκα (10) κιβώτια μπίρες & δέκα (10) εξάδες ποτήρια Fischer», πέντε (5) τακτικοί νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες για το δώρο «Πέντε (5) polaroid cameras», ένας (1) νικητής και δύο (2) επιλαχόντες για τα δώρο «Δύο (2) Gift Cards από την SKY express αξίας πεντακοσσίων (500) ευρώ», με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 7.5 των παρόντων όρων.

7.3.Κατόπιν της ανάδειξης των νικητών, οι τελευταίοι θα ειδοποιηθούν από την Διαφημιστική στο email που θα έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην προωθητική ενέργεια ή/και στο τηλέφωνο εάν το έχουν δηλώσει, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την κλήρωση, προκειμένου να τους δοθούν αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με την παραλαβή των Δώρων τους. Στη συνέχεια, οι νικητές θα πρέπει να απαντήσουν στο email που έλαβαν εντός εικοσιτεσσάρων (24)ωρών από την ώρα αποστολής του ανωτέρω email, με τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας και Ταχυδρομική Διεύθυνση).

7.4.Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του χρονικού διαστήματος των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή δεν απαντήσει εντός των εικοσιτεσσάρων (24)ωρών ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και υπό τους ίδιους όρους όπως και τον νικητή. Για τα δώρα Δέκα (10) κιβώτια μπίρες & δέκα (10) εξάδες ποτήρια Fischer, Πέντε (5) polaroid cameras, Δύο (2) Gift Cards από την SKY express αξίας πεντακοσσίων (500) ευρώ προβλέπεται χρόνος παράδοσης από έναν (1) έως δύο (2) μήνες από την ημέρα ενημέρωσης των νικητών.

7.5.Η ανωτέρω παράγραφος ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης και ως προς τον εν λόγω επιλαχόντα έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. ακολουθώντας κάθε φορά την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

7.6.Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του, παρά την αντίθετη δήλωσή του, δεν θα δικαιούται το Δώρο που κέρδισε, ακόμα και αν εξουσιοδοτήσει άλλον ενήλικα (συγγενή ή άλλο πρόσωπο). Διευκρινίζεται ότι κάθε νικητής θα παραλαμβάνει το δώρο του επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ηλικία του.

7.7.Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από την Διαφημιστική, η οποία δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων που αποδέχονται τα Δώρα προ της αποστολής τους.

7.8.Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων Όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

8.Όροι SKY express Gift Card

8.1.Η εξαργύρωση του ποσού ισχύει για όλο το δίκτυο της SKY express (εσωτερικό και εξωτερικό)

8.2.Το SKY Gift έχει ισχύ 12 μηνών από την ημέρα έκδοσής του.

8.3.Το δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο μέσω του skyexpress.com

8.4.Το SKY Gift μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σύνολο του εισιτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων υπηρεσιών αλλά και των φόρων αεροδρομίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγορά / προσθήκη να έχει ολοκληρωθεί μόνο κατά τη διάρκεια κράτησης του εισιτηρίου. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σύνολο των επιβατών μιας κράτησης, με προϋπόθεση ένας από αυτούς να είναι ο παραλήπτης του SKY Gift.

8.5.Από την εξαργύρωση του SKY Gift εξαιρούνται οι υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτου και διαμονής σε ξενοδοχείο.

8.6.Εάν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο έπειτα από την πρώτη αγορά εισιτηρίου με εξαργύρωση του SKY Gift, μπορεί να εξαργυρωθεί στην επόμενη κράτηση εφόσον γίνει εντός της 12μηνης ισχύος του.

8.7.Εάν ένα ποσό από το SKY Gift δεν έχει χρησιμοποιηθεί και το δώρο έχει λήξει τότε το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

9. Περιορισμός Ευθύνης

9.1.Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας κατά τα ανωτέρω και την ειδοποίηση των νικητών, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική απαλλάσσονται οιασδήποτε ευθύνης.

9.2.Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική περιορίζουν την ευθύνη τους στη διάθεση των Δώρων που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Περαιτέρω η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο. Ιδίως η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν θα φέρουν ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντησή τους ή απουσία τους.

9.3.Μετά την απονομή του εκάστοτε δώρου στο νικητή, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα άνω Δώρα. Επίσης, οι προαναφερόμενες δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ιδίως για δώρα που διατίθενται από τρίτους, η ευθύνη της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας εξαντλείται στην καθοδήγηση των νικητών για την ανάληψη του σχετικού δώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το δώρο έχουν δώσει σ’ αυτήν. Επίσης, δεν ευθύνονται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στο δώρο, για τα οποία ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στην εταιρεία κατασκευής του δώρου ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της.

9.4.Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε έως την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας και την ανάδειξη των νικητών, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας και στην ακύρωση της προωθητικής ενέργειας για σπουδαίο λόγο, οπότε θα διακόπτεται αυτοδικαίως η προωθητική ενέργεια και οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της προωθητικής ενέργειας ή τη συμμετοχή τους σε αυτή ή την απευθείας παράδοση του Δώρου ή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης.

9.5.Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση της τους παρόντες όρους, τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη. Η τροποποίηση θα παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την ανάρτησή της στο microsite http://members.fischerbeer.gr/terms .

9.6.Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

9.7.Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

9.8.Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

9.9.Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχερά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

9.10.Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

9.11.Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

9.12.Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το Δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

9.13.Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσόμενων προθεσμιών.

9.14.Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική, αστική ή άλλης φύσεως προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απορρέουσα από τον παρόντα Διαγωνισμό.

9.15.Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική φέρουν ουδεμία ευθύνη για άλλες υπηρεσίες που οι νικητές τυχόν λάβουν καθώς και δαπάνες που τυχόν προβούν κατά την διάρκεια της πτήσης τους και παραμονής τους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα αναφερόμενα δώρα του διαγωνισμού.

9.16.Το οποιοδήποτε κόστος μετακινήσεων από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών καθώς και από και προς το αεροδρόμιο του προορισμού της επιλογής τους και όλες τις μετακινήσεις από και προς του προορισμού της επιλογής τους, θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους νικητές του διαγωνισμού.

9.17.Το οποιοδήποτε κόστος μετακινήσεων, διατροφής και διαμονής στον προορισμό της επιλογής των νικητών, δεν συμπεριλαμβάνεται στα δώρα του διαγωνισμού και θα βαρύνουν αποκλριστικά και μόνο τους νικητές του διαγωνισμού.

9.18.Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν απεργίες, καθυστερήσεις, τρομοκρατικές ενέργειες ή άλλα γεγονότα σχετικά με καθυστερήσεις ή ακόμη και με αναβολή των ταξιδιών.

9.19.Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

10. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

10.1.Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

10.2.Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

10.3.Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.

10.4.Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

11. Τεχνικά μέσα

11.1.Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

11.2.Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

11.3.Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).

11.4.Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους.

11.5.Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

11.6.Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και με τους οποίους συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

12. Προσωπικά Δεδομένα

12.1.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και από τη Διαφημιστική κατ’ εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού. Προς εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, για τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεών της, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

12.2.Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική είναι:

Α) Για τους Συμμετέχοντες: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση e-mail.

Β) Για τους νικητές: πλέον των ανωτέρω, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης και ταχυδρομική διεύθυνση.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

12.3.Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

12.4.Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων.

12.5.Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μέσω e-mail στο [email protected]. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

13. Λοιποί όροι

13.1.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

13.2.Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας http://members.fischerbeer.gr. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

13.3.Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Διοργανώτριας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

13.4.Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

13.5.Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι στον Ιστότοπο http://members.fischerbeer.gr . Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

13.6.Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

13.7.Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

13.8.Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

Τροποποίηση των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

«Campaign Activation»

(όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Παναγιώτα Τσίτσα

υπ' αριθμόν 2880/28-8-2023 πράξη κατάθεσης)

A. Ο όρος συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια «Campaign Activation» με αριθμό 7.2, τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

7.2 Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση βάσει του ηλεκτρονικού προγράμματος της ενέργειας, στα γραφεία της Διαφημιστικής, η οποία θα λάβει χώρα στις 14/09/2023 και ώρα 16.00μ.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα ορισθεί από την Διαφημιστική σε συνεργασία με την Διοργανώτρια. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) τακτικοί νικητές και είκοσι (20) επιλαχόντες για τα δώρα «Δέκα (10) κιβώτια μπίρες & δέκα (10) εξάδες ποτήρια Fischer», πέντε (5) τακτικοί νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες για το δώρο «Πέντε (5) polaroid cameras», δύο (2) νικητές και τέσσερις (4) επιλαχόντες για τα δώρο «Δύο (2) Gift Cards από την SKY express αξίας πεντακοσσίων (500) ευρώ», με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 7.5 των παρόντων όρων.