Όροι & Προϋποθέσεις Fischer Presents Members

Καλωσόρισες στο Fischer Presents Members!

O ιστότοπος https://members.fischerbeer.gr ανήκει στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41, Αθήνα, Ελλάδα, ΑΦΜ 094000362 (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), τηλέφωνο 801 22 20000. Στον ως άνω ιστότοπο φιλοξενείται το πρόγραμμα Fischer Presents Members, μέσω του οποίου παρέχονται στα εγγεγραμμένα μέλη του (εφεξής «Μέλη») προνόμια κατά τη διακριτική ευχέρεια κάθε φορά της εταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.» και σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η διαχείριση του ιστοτόπου και του προγράμματος γίνεται με τη συνδρομή της εταιρείας «SOHO SQUARE A.E.» με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, Τάκη Καβαλιεράτου 5-7, Κηφισιά, 145 64, Ελλάδα (εφεξής καλούμενη «SOHO SQUARE»).

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά προϊόντος για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή του Μέλους.

Οι απλοί επισκέπτες του ιστοτόπου που δεν εγγράφονται ως Μέλη δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Fischer Presents Members, αλλά απλώς θα περιηγούνται στον ιστότοπο και θα έχουν πρόσβαση στο λοιπό περιεχόμενό του.

Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του Ιστότοπου και του Προγράμματος Fischer Presents Members και την από μέρους σας χρήση τους.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω ορισμοί έχουν την ακόλουθη έννοια:

• Πρόγραμμα Fischer Presents Members ή Fischer Presents Members ή Πρόγραμμα: Το πρωτοποριακό σύστημα που δημιουργήθηκε από την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ με στόχο να επιβραβεύσει τους καταναλωτές, δίνοντας στα Μέλη του Προγράμματος προνόμια κατά τη διακριτική της ευχέρεια κάθε φορά, είτε με τυχόν άλλους τρόπους που θα ορίζει κάθε φορά η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ.

• Διαδικτυακή Πλατφόρμα Fischer Presents Members ή Διαδικτυακή Πλατφόρμα ή Πλατφόρμα ή Ιστότοπος: Ο ιστότοπος https://members.fischerbeer.gr/ .

• Μέλος του Προγράμματος Fischer Presents Members ή Μέλος: Το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που πληροί και έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Πρόγραμμα Fischer Presents Members, μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και έχει εγγράφει στο Πρόγραμμα.

• Προϊόντα Fischer: τα προϊόντα που διατίθενται από την εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ https://members.fischerbeer.gr/

1.Επιτρεπόμενη χρήση

Μπορείτε να εξερευνήσετε ελεύθερα τον Ιστότοπό μας και, όπου αυτό είναι δυνατό, να συνεισφέρετε υλικό σε αυτόν, όπως ερωτήσεις, αναρτήσεις και περιεχόμενο πολυμέσων (πχ. φωτογραφίες, βίντεο).

Εντούτοις, η χρήση του Ιστότοπου και η ανάρτηση υλικού σε αυτόν θα πρέπει να μην είναι παράνομη ή προσβλητική. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε:

(α) να μην παραβιάζετε το δικαίωμα τρίτου προσώπου στην ιδιωτικότητά του.

(β) να μην προσβάλλετε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.

(γ) να μην κάνετε δηλώσεις οι οποίες είναι δυσφημιστικές, συνδέονται με πορνογραφία, είναι ρατσιστικής ή ξενοφοβικής φύσης, προωθούν το μίσος ή παρακινούν σε βία ή αναταραχές.

(δ) να μην αναρτάτε αρχεία τα οποία εμπεριέχουν ιούς ή δύνανται να προκαλέσουν προβλήματα ασφαλείας, ή

(ε) να μην θέτετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κίνδυνο την ακεραιότητα του Ιστοτόπου.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ είναι σε θέση να αφαιρέσει οποιαδήποτε περιεχόμενο από τον Ιστότοπο, το οποίο κατά την άποψή της μπορεί να είναι παράνομο ή προσβλητικό.

2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Δήλωση Ιδιωτικότητας της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ εφαρμόζεται σε κάθε προσωπικό δεδομένο ή υλικό που μοιράζεστε στον παρόντα Ιστότοπο. Μάθετε περισσότερα εδώ.

3. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

3.1 Υλικό που παρέχεται από την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων, σε υλικό δημοσιοποιημένο από την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ή για λογαριασμό της στον Ιστότοπο (πχ. κείμενο και εικόνες) είναι ιδιοκτησία της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ή των αδειούχων της.

Μπορείτε να αναπαράγετε αποσπάσματα από τον Ιστότοπο για προσωπική ιδιωτική χρήση (δηλαδή για μη εμπορική χρήση), εφόσον τα διατηρείτε άθικτα και σέβεστε όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία δύναται να συνοδεύει το εν λόγω υλικό.

3.2 Υλικό που παρέχεται από Εσάς

Δηλώνετε και εγγυάστε στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ότι είστε είτε ο δημιουργός του υλικού που τυχόν συνεισφέρετε στον παρόντα Ιστότοπο, είτε έχετε αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα (δηλαδή, έχετε λάβει άδεια από τον δικαιούχο) και είστε έτσι σε θέση να συνεισφέρετε το εν λόγω υλικό (πχ. φωτογραφίες, βίντεο, μουσική) στον Ιστότοπο.

Συμφωνείτε ότι το υλικό που τυχόν συνεισφέρετε θα τύχει χειρισμού σαν μη εμπιστευτική πληροφορία και χορηγείτε στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ μία δωρεάν, διαρκή και παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιεί (συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης, αναπαραγωγής, διαβίβασης, δημοσίευσης ή μετάδοσης) το υλικό που παρέχετε για σκοπούς που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ δύναται να αποφασίσει ελεύθερα για το κατά πόσο θα κάνει χρήση του εν λόγω υλικού ή όχι και ότι η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ μπορεί να έχει ήδη παράξει παρόμοιο υλικό ή να έχει αποκτήσει τέτοιο υλικό από άλλες πηγές, περίπτωση κατά την οποία όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο υλικό αυτό παραμένουν στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ και στους αδειούχους της.

4. Ευθύνη

Αν και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και πληρότητα του υλικού που περιέχεται στον Ιστότοπό μας και να αποφύγει προβλήματα προσβασιμότητας, δεν είμαστε υπεύθυνοι για ανακριβείς πληροφορίες, προβλήματα στην πρόσβαση, διακοπή λειτουργίας ή άλλα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να σας προξενήσουν άμεση (πχ. βλάβη του υπολογιστή) ή έμμεση (π.χ. διαφυγόντα κέρδη) ζημία. Η πρόσληψη και χρήση του περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να εμπεριέχει συνδέσμους προς ιστότoπους τρίτων. Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ δεν έχει έλεγχο επί των ιστοτόπων που ανήκουν σε τρίτους, δεν υιοθετεί τα όσα αναρτώνται σε αυτούς και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτούς, αναφορικά με το περιεχόμενό τους, την εγκυρότητα και εν γένει τη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές των εν λόγω ιστοτόπων τρίτων καθώς και να είστε ενημερωμένοι για τις όποιες αλλαγές σε αυτούς.

Ενδέχεται να είστε διαχειριστής ενός τρίτου ιστοτόπου και να επιθυμείτε να εισάγετε σύνδεσμο προς τον ιστότοπο αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ δεν αντίκειται σε μία τέτοια ζεύξη εφόσον χρησιμοποιείτε το ακριβές URL της αρχικής σελίδας του συγκεκριμένου ιστότοπου και δεν προβάλλετε με οποιοδήποτε τρόπο ότι σχετίζεστε με ή στηρίζεστε από την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ζεύξη τύπου «framing» ή παρόμοιες πρακτικές, και πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο σύνδεσμος προς τον ιστότοπο αυτό ανοίγει σε ένα νέο ξεχωριστό παράθυρο κατά τρόπο ώστε να είναι απόλυτα ξεκάθαρο στο μέσο χρήστη πως πρόκειται για ιστότοπο ξεχωριστό από αυτόν της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ.

5. Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαχειριστής του Ιστοτόπου είναι η «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», Λεωφόρος Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41, Αθήνα, τηλέφωνο 801 22 20000, Ελλάδα. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με τον Ιστότοπο, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας:

(i) μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρεις εδώ ή

(iii) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τάκη Καβαλιεράτου 5-7, Κηφισιά, 145 64.

6. Τροποποιήσεις

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους παρόντες γενικούς όρους χρήσης. Παρακαλούμε, ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τους παρόντες όρους και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

H ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα και το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου θα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα σε τοποθεσίες εκτός Ελλάδας.

Εσείς και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση ή διένεξη σχετική με τον Ιστότοπο θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται από τα κάθε φορά αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Fischer Presents Members:

Πέραν των ανωτέρω Γενικών Όρων του Ιστοτόπου, ειδικά όσον αφορά στο Πρόγραμμα Fischer Presents Members, ισχύουν και οι παρακάτω όροι:

1. Εγγραφή Μέλους

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Fischer Presents Members έχει κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο, που διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα και κατοικεί στην Ελλάδα.

Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι οι εργαζόμενοι της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και της SOHO SQUARE μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Fischer Presents Members, αλλά μπορεί να αποκλειστούν από ορισμένες προωθητικές ενέργειες, σύμφωνα με τους εκάστοτε ειδικούς όρους των εν λόγω προωθητικών ενεργειών.

Για την εγγραφή του ως Μέλους στο Πρόγραμμα Fischer Presents Members κάθε χρήστης απαιτείται να δηλώσει υποχρεωτικά τα κάτωθι προσωπικά του στοιχεία: ονοματεπώνυμο, email και ημερομηνία γέννησης και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους, δηλώνοντας παράλληλα ότι κατανοεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τη Δήλωση Ιδιωτικότητας της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ. Η ημερομηνία γέννησης ζητείται κατά την εγγραφή μέλους ούτως ώστε να διακριβώνεται πως το εν λόγω πρόσωπο είναι ενήλικο και, συνεπώς, μπορεί να είναι δέκτης διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών που αφορούν αλκοολούχα ποτά.

Για την ενεργοποίηση της εγγραφής του, το Μέλος θα πρέπει να ενεργοποιήσει το λογαριασμό σύνδεσής του από το προσωπικό αυτοματοποιημένο μήνυμα που θα λάβει στο email που δήλωσε κατά την εγγραφή του, ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του Προγράμματος.

Το Μέλος δύναται να δηλώσει επιπλέον προαιρετικές πληροφορίες και, ειδικότερα, το κινητό του τηλέφωνο, την διεύθυνση κατοικίας και τον ταχυδρομικό κώδικα καθώς και τα ενδιαφέροντά του, τα οποία επίσης θα προστεθούν στο προφίλ του, με σκοπό την λήψη προσωποποιημένων υπηρεσιών δυνάμει της ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του Μέλους, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Ο λογαριασμός του Μέλους είναι αυστηρά προσωπικός. Κάθε Μέλος θα πρέπει να διαφυλάσσει μυστικό τον κωδικό πρόσβασής του στο λογαριασμό του ώστε να διασφαλίζεται πως δεν αποκτούν πρόσβαση στον εν λόγω λογαριασμό τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Κάθε Μέλος με την εγγραφή του και την αποδοχή των παρόντων όρων δηλώνει και εγγυάται ότι τα στοιχεία που καταχωρεί είναι αληθή, ακριβή και αφορούν στο ίδιο το Μέλος, ενώ η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσει από το Μέλος να αποδείξει την ακρίβεια αυτών (αποκλειστικά όσον αφορά στα αναγκαία στοιχεία της εγγραφής).

Το Μέλος αναλαμβάνει να γνωστοποιεί άμεσα με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τυχόν αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας του (ενδεικτικά αναφέρονται διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, e-mail κλπ.) που δήλωσε στην αρχική εγγραφή, διαφορετικά η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή επικοινωνίας με το Μέλος.

Το Μέλος διατηρεί την ιδιότητά του για όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, με την προϋπόθεση της συνεπούς τήρησης των όρων του, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η χρήση των προνομίων του Προγράμματος από το Μέλος και η συμμετοχή του Μέλους σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες του Προγράμματος είναι προαιρετική.

Το Μέλος έχει το δικαίωμα όποτε το επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα και να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συμμετοχή του σ’ αυτό. Στην περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιο Μέλος επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μέσω e-mail στο [email protected]. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), καθώς επίσης και να προβαίνει σε ανάκληση τυχόν συγκατάθεσης που έχει παράσχει για τη χρήση των στοιχείων του για διαφημιστικούς/προωθητικούς σκοπούς, επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]. Στην περίπτωση αυτή, το Μέλος θα διαγράφεται άνευ οποιασδήποτε αξίωσης. Σε κάθε περίπτωση, η διαγραφή του Μέλους ή η ανάκληση τυχόν συγκατάθεσής του, δεν αναιρεί τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων του που έχει λάβει χώρα έως το εν λόγω χρονικό σημείο.

Δεν επιτρέπονται οι πολλαπλές εγγραφές στο Πρόγραμμα. Πολλαπλή εγγραφή θεωρείται α) εκείνη με διαφορετικό email εγγραφής και ίδια λοιπά στοιχεία (από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εγγραφή) και β) εγγραφή με ίδιο email και διαφορετικά λοιπά στοιχεία. Οι πολλαπλές εγγραφές κατόπιν ταυτοποίησης θα διαγράφονται συνολικά, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση και με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ. H ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια προ της διαγραφής να ζητά διευκρινίσεις ή επιβεβαίωση στοιχείων, χωρίς όμως να υπέχει σχετική υποχρέωση. Κατά το στάδιο αυτό της διερεύνησης και προ της διαγραφής, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ μπορεί να διακόπτει τη σύνδεση των Μελών με τις πολλαπλές εγγραφές, ενώ σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών οι σχετικές πολλαπλές εγγραφές θα διαγράφονται, εφόσον δεν δοθούν διευκρινίσεις από τα Μέλη ή αυτές κριθούν μη ικανοποιητικές από την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ.

2.Τροποποίηση / Λήξη Προγράμματος

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους του Προγράμματος. Οι τροποποιήσεις στους Όρους του Προγράμματος γνωστοποιούνται στον Ιστότοπο ή/και με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ, μέσο, έχουν άμεση ισχύ και δεσμεύουν τα Μέλη από την ανάρτησή τους, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά.

Τα Μέλη του Προγράμματος θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τον Ιστότοπο για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση Όρων.

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ενημερώνοντας σχετικά το Μέλος σε εύλογο ανά περίπτωση διάστημα με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της μέσο. Σε περίπτωση σοβαρών τεχνικών προβλημάτων, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του Προγράμματος αίφνης και άνευ ειδοποίησης προς τα Μέλη.

3. Προσωπικά Δεδομένα

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και η SOHO SQUARE A.E. ως εκτελούσα την επεξεργασία για την δημιουργία, τήρηση, εμπλουτισμό και διαχείριση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν μέλη και ενδεχόμενα μελλοντικά μέλη, καθώς και την επεξεργασία των περιλαμβανομένων σε αυτό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ’ εντολή της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ θα συλλέξουν και θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα που θα μοιραστεί το Μέλος κατά την αλληλεπίδρασή του με τον παρόντα Ιστότοπο, όπως για παράδειγμα στον όρο 1 (Εγγραφή Μέλους) αλλά και κατά την χρήση και υλοποίηση του προγράμματος, κατά τα αναφερόμενα στον παρόντα όρο και τη Δήλωση Ιδιωτικότητας της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ https://fischerbeer.gr/dilosi-idiotikotitas/.

Σκοποί επεξεργασίας και Νομική Βάση επεξεργασίας:

Οι σκοποί για τους οποίους η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. επεξεργάζεται, είτε απευθείας είτε μέσω της SOHO SQUARE A.E., προσωπικά δεδομένα του Μέλους είναι οι ακόλουθοι:

• Δημιουργία και διατήρηση του Λογαριασμού.

• Υλοποίηση του Προγράμματος,

• (Υπό την προϋπόθεση ότι όπου απαιτείται έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας):

i. Εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ), λοιπές προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμοί. Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και τις υπηρεσίες της (π.χ. επικοινωνία ή εκστρατείες ή ενέργειες εμπορικής προώθησης). Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα όπως email, γραπτά τηλεφωνικά μηνύματα (SMS), τηλεφωνικές κλήσεις και ταχυδρομικές επιστολές, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και εφόσον έχετε παράσχει την ειδική και ρητή συγκατάθεσή σας για καθέναν από αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας ξεχωριστά. Ειδικώς ως προς τους διαγωνισμούς και τις λοιπές προωθητικές ενέργειές μας, θα ισχύουν παράλληλα με τους παρόντες όρους και οι ειδικοί κανόνες και λεπτομέρειες που συνοδεύουν κάθε συγκεκριμένο διαγωνισμό/ προωθητική ενέργεια.

ii. Εκστρατείες και προωθητικές ενέργειες της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ πραγματοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της χρήσης του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης email που μας έχετε παράσχει, εφόσον μας έχετε παράσχει την ειδική συγκατάθεσή σας προκειμένου να δέχεστε διαφημίσεις και ενημερώσεις με τον συγκεκριμένο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον μας έχετε παράσχει την ειδική συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία, κατά την περιήγησή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα σας εμφανίζονται οι οικείες διαφημίσεις της εταιρείας με τη μορφή banners, βίντεο ή στατικών εικόνων. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την επικοινωνία για λόγους εμπορικής προώθησης, ανατρέξτε στα Άρθρα 5 και 6 της Δήλωσης Ιδιωτικότητας .

iii. Aλληλεπίδραση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων: Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν όταν έρχεστε σε επαφή με λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων, , ώστε να σας παράσχει προσωποποιημένες διαφημίσεις και να έλθει σε επαφή μαζί σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων, εφόσον έχετε παράσχει την ειδική και ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτών των χαρακτηριστικών διαβάζοντας και τις δηλώσεις περί προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τον συγκεκριμένο τρόπο προώθησης.

iv. Εξατομίκευση: Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ , εφόσον παράσχετε την ειδική προς τούτο συγκατάθεσή σας και συμπληρώσετε τα οικεία προαιρετικά πεδία με τα ενδιαφέροντά σας κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα, θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για να αναλύσει τις προτιμήσεις και τις συνήθειες σας, ώστε να προβλέψει τις ανάγκες σας βάσει της ανάλυσης του προφίλ σας, να βελτιώσει και να εξατομικεύσει την εμπειρία σας στον Ιστότοπο, να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο των Ιστότοπων/εφαρμογών της βελτιστοποιείται για εσάς και για τον υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή σας, να σας παράσχει στοχευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο και να σας επιτρέψει να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες, κατ’επιλογήν σας. Βάσει αυτού του είδους πληροφοριών, σας παρουσιάζουμε επίσης συγκεκριμένο περιεχόμενο ή προωθητικές ενέργειες της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας και στις αγοραστικές σας συνήθειες. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη σχετική συγκατάθεσή σας ή να τροποποιήσετε τις πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες και προτιμήσεις σας που έχετε συμπληρώσει στα ως άνω αναφερόμενα προαιρετικά πεδία.

• Νομικοί λόγοι ή λόγοι συγχώνευσης/εξαγοράς,

• Λοιποί γενικοί σκοποί (π.χ. εσωτερική έρευνα, έρευνα αγοράς, αναλύσεις, ασφάλεια),

• Εξυπηρέτηση καταναλωτών

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που θα παρασχεθούν από τα Μέλη έχει ως νομική βάση την εκτέλεση σύμβασης με το κάθε Μέλος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα (ΓΚΠΔ, άρθρο 6 παρ. 1 β’). Όπου απαιτείται, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. θα ζητεί την συγκατάθεση των Μελών προκειμένου να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα των Μελών, όπως, λ.χ. στις περιπτώσεις επεξεργασίας για διαφημιστικούς σκοπούς και σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στα Μέλη (ΓΚΠΔ, άρθρο 6 παρ. 1 α’). Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των Μελών για την συμμόρφωση της με νομικές υποχρεώσεις και για την εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1 γ’ και στ’, αντίστοιχα). Περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας, μπορείτε να βρείτε στο Άρθρο 4 της ως άνω Δήλωσης Ιδιωτικότητας της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων: Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης των ως άνω σκοπών επεξεργασίας θα γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα: α) σε εταιρείες εντός του Ομίλου Heineken και β) σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, δηλ. εξωτερικές εταιρείες που χρησιμοποιεί η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ προκειμένου να την βοηθούν στη διεκπεραίωση των εργασιών της (π.χ. επεξεργασία πληρωμών, λειτουργία ιστότοπου, υπηρεσίες υποστήριξης, προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες, ανάπτυξη ιστότοπου, ανάλυση δεδομένων, Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών κ.τ.λ.). Η πρόσβαση και χρήση προσωπικών δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών και το επιλεγμένο προσωπικό τους για λογαριασμό της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ επιτρέπεται μόνο σε σχέση με συγκεκριμένες εργασίες που τους έχει ζητηθεί να εκτελέσουν βάσει των οδηγιών της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ και είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα εμπιστευτικά και ασφαλή. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Προγράμματος η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, θα συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με την εταιρία SOHO SQUARE A.E. (ανάπτυξη και υλοποίηση του Προγράμματος) η οποία θα είναι αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων των Μελών και θα ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ για τους σκοπούς λειτουργίας του Προγράμματος.

Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων: Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E. και η SOHO SQUARE A.E. θα διατηρήσουν τα προσωπικά δεδομένα των Μελών τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα: α) αυτά είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Προγράμματος και β) διαρκεί η σχέση τους με την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ (π.χ. συμπεριλαμβάνονται στη λίστα παραληπτών διαφημιστικού και προωθητικού περιεχομένου και δεν έχουν διαγραφεί/ανακαλέσει τη σχετική συγκατάθεσή τους).

Αναλυτικότερες πληροφορίες, αναφορικά με τα περαιτέρω κριτήρια (π.χ. παραγραφή και έγερση αξιώσεων), βάσει των οποίων η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ καθορίζει το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων των Μελών, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 7 της ως άνω Δήλωσης Ιδιωτικότητας της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ.

Δικαιώματα Υποκειμένων: Στην περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιο Μέλος επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μέσω e-mail στο [email protected]. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), καθώς επίσης και να προβαίνει σε ανάκληση τυχόν συγκατάθεσης που έχει παράσχει για τη χρήση των στοιχείων του για διαφημιστικούς/προωθητικούς σκοπούς, επικοινωνώντας με τον ίδιο ως άνω τρόπο. Τα Μέλη έχουν, μεταξύ των λοιπών δικαιωμάτων που τους παρέχει η κείμενη νομοθεσία, το δικαίωμα να εξαιρεθούν από τη λίστα παραληπτών επικοινωνιών προωθητικού περιεχομένου είτε ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρουν είτε στα μηνύματα διαφημιστικού και προωθητικού περιεχομένου που λαμβάνουν, είτε στην ενότητα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΦΙΛ» απο-επιλέγοντας την δήλωση συναίνεσης για την επικοινωνία, ξεχωριστά για κάθε μέσο επικοινωνίας για το οποίο έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους, είτε επικοινωνώντας με την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ στην ως άνω διεύθυνση email ή στην ταχυδρομική της διεύθυνση.

Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: .

.

Περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία και τον τρόπο άσκησης αυτών, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 6 της ως άνω Δήλωσης Ιδιωτικότητας της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ.

Επικοινωνήστε μαζί μας: Για να υποβάλετε ερωτήσεις ή να κάνετε σχόλια σχετικά με τον τρόπο που η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E. ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πρακτικές τους περί προστασίας των δεδομένων ή να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ ή να γράψετε στη διεύθυνση Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41, Αθήνα, Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο που η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να βρείτε στην ως άνω Δήλωση Ιδιωτικότητας της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ.

4. Επικοινωνήστε μαζί μας

Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E., Λεωφόρος Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41, Αθήνα, Ελλάδα, ενώ η «SOHO SQUARE A.E.», Τάκη Καβαλιεράτου 5-7, Κηφισιά, 145 64, Ελλάδα παρέχει τη συνδρομή της ως προς τη λειτουργία του Προγράμματος, ενεργώντας ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με το Πρόγραμμα, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας

(i) μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ ή

(iii) ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Τάκη Καβαλιεράτου 5-7, Κηφισιά, 145 64.

5. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοίκους της Ελλάδας. Οποιαδήποτε αξίωση ή διένεξη σχετική με το Πρόγραμμα θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται από τα κάθε φορά αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.